odwiedziny naszej strony

liczba odwiedzin: 918273

Drużyna Orląt

Drużyna Orląt

 

 

„Strzeżcie ojczyzny, jak strzegły jej pokolenia, które przed nami żyły, strzeżcie, gdyż ktoś obcy, może nas na nowo zniewolić.

Ta ziemia droga była tym, którzy za nią oddawali swe życie. Jesteśmy im winni pamięci  i trwania, że Słowianin zawsze ojczyznę kocha nad życie”

Jan Paweł II

 

„Musicie od siebie wymagać choćby nikt od was nie wymagał”

Jan Paweł II

 

                                                        

                                                                            W skład drużyny wchodzą:

                                                   chor. ZS Roman Głowacki - dowódca, opiekun drużyny

                                                                               Orlę Dominik Sołtys - dowódca

                                                                               Orlę Wiktoria Rokocz

                                                                               Orlę Julia Moździerz

                                                                               Orlę Magdalena Pikul

                                                                               Orlę Gabriela Pikul

                                                                               Orlę Martyna Kiełb

                                                                               Orlę Nikola Bartosz

                                                                               Orlę Klaudia Słowik

                                                                               Orlę Dawid Bodziony

                                                                               Orlę Kacper Ujek

                                                                               Orlę Szymon Węgrzyn

                                                                              Orlę Krystian Pieprz

                                                                              Orlę Kamil Kiwior

                                                                              Orlę Jakub Porada

                                                                              Orlę Alan Ciąbor

                                                                             

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych chcących wstąpić w szeregi naszej drużyny.

Poniżej do pobrania deklaracji przystąpienia do Drużyny Orląt.

Deklaracja_przystapienia_do_Druzyny_Orlat.doc

Orlęta w mediach:

 

http://www.kurierdabrowski.pl/uroczyste-slubowanie-orlat

 
 

 

                                                                        PRAWO ORLĄT

                                                 1. Kocham Polskę i pragnę służyć Jej wszystkimi siłami.

                                                 2. Dbam o honor i dobre imię orląt.

                                                 3. Jestem dobrym (ą) synem/córką i kolegą/koleżanką.

                                                 4. Pokonuje wytrwale wszystkie trudności.

                                                 5. Liczę tylko na własne siły.

                                                6. Jestem odważny w słowie i czynie.

                                                7. Gardzę wszelkim kłamstwem.

                                                8. Chcę być pożytecznym obywatelem i ofiarnym żołnierzem.

 

                                                    PRZYRZECZENIE ORLĄT

Przyrzekam: // Postępować stale według prawa orlęcego // Aby stać się godnymi tych orląt, // które przelaną swą krwią serdeczną // wskazały nam // jak kochać ziemię ojczystą // Jak żyć dla niej i umierać // Tak nam dopomóż Bóg. //

 

HISTORIA ORLĄT

Nazwa Orlęta wywodzi się od 416 poległych młodocianych obrońców Lwowa z 1918 roku. Organizacja ta kontynuuje piękną tradycję okresu międzywojennego, gdzie w owym czasie w ich szeregach znajdowało się 40 tyś. członków. Była to druga organizacja pod względem liczebności, ustępująca jedynie Związkowi Harcerstwa Polskiego. Praca wychowawcza prowadzona wśród najmłodszych członków Związku Strzeleckiego, jak nazywano Orlęta, ma na celu ukształtowanie postaw patriotycznych, zdolności twórczej pracy  dla państwa polskiego i służenia idei obrony niepodległości Polski w wypadku jej zagrożenia. Bardzo ważnym aspektem wychowawczym było wstępne przygotowanie w Orląt w formie odpowiedniej do wieku, połączone z wszechstronnym rozwojem fizycznym i upowszechnianiem uprawiania sportu.

Symbolem najpiękniejszej postawy Orląt byli młodociani obrońcy Lwowa i powstańcy warszawscy. Zarówno Lwów, jako miasto zawsze wierne, jak i Warszawa – miasto niezłomne, skupiało największą liczbę Orląt. Orlęta w okresie II wojny światowej złożyły wielką ofiarę w walce o wolność. Zakończenie II wojny światowej nie okazało się jednak równoznaczne z odzyskaniem niepodległości. Narzucenie Polsce ustroju uniemożliwiło reaktywowanie  zarówno Związku Strzeleckiego jak i Orląt – organizacji powstałych z inicjatywy Józefa Piłsudskiego. Dopiero zmiany polityczne w Polsce w 1989 roku i zapoczątkowany proces odzyskiwania niepodległości pozwoliły na odtworzenie z konspiracji Związku Strzeleckiego i Orląt.

Obecnie działa kilkadziesiąt drużyn Orląt w największym Związku Strzeleckim Strzelec Józefa Piłsudskiego. Orlęta w przyrzeczeniu składanym od 1935 roku zobowiązują się do świadczenia miłości ojczyźnie i służenia jej na miarę swoich sił, dbania o honor i dobre imię Orląt. Pragną być dobrym synem i kolegą, pokonywać wszelkie trudności, liczyć na własne siły, zawsze być odważnym w czynie i słowie. Pogardzać kłamstwem a nade wszystko realizować pragnienie bycia dobrym obywatelem, a jeśli zajdzie potrzeba ofiarnym żołnierzem.  

Drużyna Orląt powstała przy Niepublicznej Niepłatnej Szkole Podstawowej w Żelazówce podlega organizacji JS 2083 im. Gen. Mariana Kukiela w Dąbrowie Tarnowskiej Związku Strzeleckiego Strzelec Józefa Piłsudskiego. Organizacja Orląt wzbogaca ofertę edukacyjną szkoły o program wychowania patriotycznego. Przygotowuje uczniów – Orlęta do twórczej pracy nad sobą, własnego rozwoju oraz służby drugiemu człowiekowi, szkole i Ojczyźnie.   

 

BIOGRAFIA GEN. MARIANA KUKIEL

Gen. Marian Kukiel – Patron Strzelców i Orląt Ziemi Dąbrowskiej, walczył o Polskę szablą i piórem.

Urodził się 15 maja 1885 roku w Dąbrowie Tarnowskiej. Po śmierci ojca zamieszkał z matką w Bolesławiu. W 1903 roku ukończył Gimnazjum klasyczne w Tarnowie a następnie studia historyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu we Lwowie.

W czasie nauki w Gimnazjum zaangażował się w tajną działalność niepodległościową w Kole Promienistych i organizacji wojskowej Nieprzejednanych. W 1908 roku we Lwowie był współzałożycielem, z J. Piłsudskim, W. Sikorskim i K. Sosnkowskim, Związku Walki Czynnej, a w 1910 roku Związku Strzeleckiego „Strzelec”. W 1909 roku uzyskał naukowy tytuł doktora historii i został nauczycielem Uniwersytetu Lwowskiego.

Po wybuchu I wojny światowej walczył w I Brygadzie Legionów. Dowodził batalionem i 1 pułkiem min. w bitwie pod Kostiuchniówką w 1916r. oraz pełnił funkcję adiutanta dowódcy II Brygady Legionów. Następnie został komendant Szkoły Podchorążych w Ostrowi Mazowieckiej w 1917 roku. W roku 1918 pełnił funkcję zastępcy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W wojnie bolszewickiej 1920 roku dowodził 51 Pułkiem Strzelców Kresowych i XXIV Brygadą Piechoty, a następnie został szefem III Oddziału Sztabu Generalnego. Następnie został dowódcą 13 Dywizji Piechoty w Równem.

W 1924 roku na wniosek gen. Sikorskiego prezydent Stanisław Wojciechowski awansował go na stopień generała brygady,a w 1925 roku został szefem Biura Historycznego Sztabu Generalnego. Po 1926r. pracował naukowo jako prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polskiej Akademii Umiejętności, Towarzystwa Naukowego i jako dyrektor Muzeum Czartoryskich. 

W 1939 roku brał udział w obronie Lwowa, skąd jesienią przedostał się do Francji, gdzie premier gen. W. Sikorski mianował go zastępcą Ministra Spraw Wojskowych. Po ewakuacji do Anglii był dowódcą I Korpusu Polskiego w Szkocji oraz Ministrem Spraw Wojskowych.

Po 1945 roku został na emigracji w Anglii. Założył Instytut Historyczny im. gen. W. Sikorskiego, Muzeum gen. W. Sikorskiego i Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie. Zmarł 15 sierpnia 1973 roku w Anglii, pochowany został obok żony w Londynie.

Gen. Marian Kukiel odznaczony był orderami: Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski oraz czterokrotnie Krzyżem Walecznych. Jest autorem kilkudziesięciu książek, min.: Bitwa warszawska, Wojny napoleońskie, Dzieje polityczne Europy, Generał Sikorski żołnierz i mąż stanu Polski walczącej i inne.

To wielki patriota, syn Ziemi Dąbrowskiej, godny bohater do naśladowania.

 

                                                                  

MEDIA O NAS ...

 

KURIER TARNOWSKI

http://www.kt24.pl/zelazowka-z-orletami-2/

http://www.kt24.pl/zelazowka-orleta-wspieraja-akcje-paczka-dla-rodaka-i-bohatera-na-kresach/

http://www.kt24.pl/orleta-i-strzelcy-na-targach-w-kielcach-fotoreportaz/

http://www.kt24.pl/przyrzeczenie-orlat-na-uroczystosciach-w-rzeszowie/ 

KURIER DĄBROWSKI

 http://www.kurierdabrowski.pl/paczka-dla-rodaka-i-bohatera-na-kresach

   http://www.kurierdabrowski.pl/orleta-i-strzelcy-na-targach-mspo-w-kielcach 

http://www.kurierdabrowski.pl/przyrzeczenie-orlat-na-uroczystosciach-w-rzeszowie

INFORMATOR DĄBROWSKI 

http://www.informatordabrowski.pl/2018/03/12/orleta-z-zelazowki-na-slubowaniu-w-rzeszowie/ 

URZĄD GMINY DĄBROWA TARNOWSKA

http://www.dabrowatar.pl/przyrzeczenie-orlat-z-zelazowki-na-uroczystosciach-w-rzeszowie/ 

ZWIĄZEK STRZELECKI "STRZELEC" JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W RZESZOWIE

http://www.strzelec.erzeszow.pl/old/aktualno%C5%9Bci/2018/99_rocznica_smierci_plk_lisakuli_2018.html

GAZETA KRAKOWSKA

http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/tarnow/a/zelazowka-dzieci-w-mundurach-ucza-sie-musztry,10889269/

 

GAZETA POSELSKA WIESŁAWA KRAJEWSKIEGO

 

WYDARZENIA

13.10.2016R. - OFICJALNE ROZPOCZĘCIE DZIALALNOŚCI DRUŻYNY ORLAT WRAZ Z WRĘCZENIEM MUNDURKÓW

 

 

Przyrzekam postępować stale według prawa orlęcego,

aby stać się godnymi tych orląt, które przelaną swą krwią serdeczną

wskazały nam, jak kochać ziemię ojczystą, jak żyć dla niej i umierać.

Tak nam dopomóż Bóg!

 

 

Z dniem 1 września 2016 roku rozpoczęła działalność Drużyna Orląt  przy Niepublicznej Niepłatnej Szkole Podstawowej w Żelazówce.

Zgodę na udział dzieci w drużynie Orląt wyrazili już w czerwcu ich rodzice, po wcześniejszym zapoznaniu się z działalnością i regulaminem organizacji.

13 października 2016 roku uroczystość Święta Edukacji Narodowej w NNSP z NNOP w Żelazówce połączona była z oficjalnym rozpoczęciem działalności Drużyny Orląt i wręczeniem mundurów. To doniosłe wydarzenie w życiu szkoły i całej społeczności lokalnej, dlatego swą obecnością zaszczycili nas: Pan Poseł Wiesław Krajewski, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Pan Henryk Łabędź-Prezes Zakładów Mechanicznych w Tarnowie, Pan Robert Wężowicz-dowódca Jednostki Strzeleckiej 2083 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz jego zastępca Pan Tomasz Żyguła.

Rozkazem dowódcy Jednostki Strzeleckiej im. Gen. Mariana Kukiela w Dąbrowie Tarnowskiej na dowódcę i opiekuna drużyny Orląt powołano nauczyciela historii  w szkole w Żelazówce Pana  chor. ZS Romana Głowackiego.

Pani dyrektor  mgr Magdalena Woynarowska-Piasecka  wyraziła wdzięczność Panu posłowi Panu burmistrzowi za wsparcie tej patriotycznej inicjatywy.

Pan Poseł Wiesław Krajewski  wspomógł umundurowanie Drużyny Orląt.

Prawdopodobnie Drużyna Orląt w Niepublicznej Niepłatnej Szkole Podstawowej w Żelazówce jest pierwszą drużyną w województwie małopolskim.  Organizacja Orląt  w szkole w Żelazówce jest wzbogaceniem oferty edukacyjnej, programu nauczania i wychowania. Przygotowuje uczniów – Orlęta do twórczej pracy nad sobą, służby państwu polskiemu. Będzie wychowywać młode Orlęta na ludzi ideowych, przygotowanych wojskowo i fizycznie, na wartościowych obywateli i żołnierzy.

Orlęta, oprócz udziału w uroczystościach państwowych, będą ćwiczyć musztrę wojskową, elementy sztuki przetrwania, posługiwania się mapą , naukę strzelania i samoobronę.

Pan Poseł Wiesław Krajewski, Burmistrz Krzysztof Kaczmarski z entuzjazmem poparli inicjatywę utworzenia  Drużyny Orląt w szkole. Pan Henryk Łabędź Prezes Zakładów Mechanicznych zadeklarował patronat nad Drużyną Orląt.

Orlęta w przyrzeczeniu składanym od 1935 roku zobowiązują się do świadczenia miłości Ojczyźnie i pragnienie służenia jej na miarę swoich sił i obowiązków, dbania o honor i dobre imię Orląt, bycie dobrym synem  i kolegą, pokonywania wszelkich trudności, liczenia na własne siły, odwagi w czynie i słowie, pogardy dla kłamstwa oraz pragnienie bycia dobrym pożytecznym obywatelem i ofiarnym żołnierzem.

Drużyna Orląt działać będzie w Niepublicznej Niepłatnej Szkole Podstawowej w Żelazówce i podlegać będzie organizacji JS 2083 im. Gen. Mariana Kukiela z Dąbrowy Tarnowskiej z Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego.

 

28.10.2016R. – PIERWSZY WYWIAD DO GAZETY KRAKOWSKIEJ

http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/tarnow/a/zelazowka-dzieci-w-mundurach-ucza-sie-musztry,10889269/  

28.11.2016R. KONKURS WIEDZY O ORLĘTACH

  

1.12.2016r. - DRUŻYNA ORLĄT ORAZ CAŁA SPOŁECZNOŚĆ Z ŻELAZÓWKI WSPIERA AKCJĘ " PACZKA DLA RODAKA I BOHATERA NA KRESACH"

Po raz pierwszy nasza szkoła w ramach trzeciej edycji akcji " Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach" zorganizowała zbiórkę darów rzeczowych (żywność, chemię gospodarstwa domowego, przybory szkolne oraz zabawki). Orlęta z drużyny Orląt oraz uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy Niepublicznej Niepłatnej Szkoły Podstawowej z Niepublicznym Niepłatnym Oddziałem Przedszkolnym w Żelazówce zaangażowali się w zbiórkę darów dla Rodaków na dawnych naszych kresach wschodnich.

Zgromadzone dary trafią do polskiej społeczności na Kresach w charakterze paczek. Celem akcji jest pomoc materialna mieszkającym tam Rodakom, którzy często doświadczają biedy. Biorąc pod uwagę autentyczne ubóstwo w jakim często przychodzi żyć Polakom będącym tam obywatelami, to jest duża pomoc materialna. Symboliczne paczki mają być znakiem pamięci, tym bardziej, że wręczone zostaną w tak ważnym dla Polaków świątecznym czasie.

Orlęta pod okiem pana Romana Głowackiego z coraz większą pasją odkrywają polskie ślady na Kresach. Pozostało tam przecież ogromne narodowe dziedzictwo, które wymaga naszej pomocy i opieki.

Orlęta pamiętają, że we Lwowie narodziła się patriotyczna idea walki młodych Polaków w obronie miasta. Tam też powstały pierwsze drużyny Orląt i Strzelców. Orlęta na zakup produktów na paczki mieli poświęcić przynajmniej kwotę swojego miesięcznego kieszonkowego.  Na trudną sytuację materialną naszych rodaków na wschodzie żywo odpowiedziała cała społeczność szkoły.

Wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w niesienie tej pomocy, mają prawo czuć się dumni z jej efektu. Nasza pierwsza akcja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Dzięki wielu ludziom dobrej woli i gorącego serca, wszystko udało się zapiąć na przysłowiowy ostatni guzik i zebraliśmy mnóstwo darów, które osiągnęły wagę netto 79 kg.

Chcielibyśmy podziękować serdecznie wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyłożyli swą rękę do tej akcji.

Pamiętajmy o Polakach na Kresach, pomagajmy naszym bohaterom. Ważne jest to, aby o tych wszystkich naszych Rodakach poza granicami pamiętać i wspomóc ich w takiej symbolicznej świątecznej chwili.

1.03.2017r. - ORLĘTA NA OBCHODACH UPAMIĘTNIAJĄCYCH ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

Pierwszego marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Z tej okazji w kościele parafialnym pod wezwaniem MB Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej odprawiona została uroczysta msza święta. Kościół pękał w szwach. Byli przedstawiciele władz z panem posłem Krajewskim, panem burmistrza K. Kaczmarskim, oddział Strzelców dąbrowskich z panem Żygułą, przedstawiciele policji, poczty sztandarowe z różnych szkół i placówek, itd. W tak doniosłych obchodach nie mogło zatem zabraknąć naszej Drużyny Orląt: Nikoli Bartosz, Dawida Bodzionego, Konrada Czyżowicza, Szymona Węgrzyna, Magdaleny Pikul, Martyny Kiełb, Julii Moździerz i Klaudii Słowik, na czele z dowódcą Dominikiem Sołtysem. Opiekę nad uczniami sprawował pan R. Głowacki, pani Dyrektor oraz pani M. Kądzielawa.

 Po mszy świętej wszyscy zebrani przemaszerowali pod pomnik, gdzie Magda Pikul i Klaudia Słowik pełniły wartę honorową. Nasze Orlęta złożyły pod pomnikiem symboliczną wiązankę kwiatów. Później zrobiliśmy sobie jeszcze pamiątkowe zdjęcia z Panem Posłem, Panem Burmistrzem oraz Strzelcami.

Podsumowując, nasi uczniowie znów spisali się na medal. Jesteśmy z nich dumni :-)

Dziękujemy również rodzicom, za poświęcony czas i zapewnienie transportu swoim dzieciom.

"Ku chwale Ojczyzny" :-)

7.03.2017r. - ORLĘTA NA OBCHODACH 98 ROCZNICY ŚMIERCI PŁK. LEOPOLDA LISA-KULI ORAZ ŚLUBOWANIU W RZESZOWIE

W dniu 7.03.2017r. w Rzeszowie odbyły się obchody uroczystości 98 rocznicy śmierci płk Leopolda Lisa-Kuli. Organizatorami uroczystości byli prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc, Dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich – płk Jarosław Mokrzycki, Proboszcz Parafii Farnej – ks. Jan Szczupak, Proboszcz Parafii Świętego Krzyża – ks. Władysław Jagustyn, Dyrektor II LO im. płk L. Lisa-Kuli  w Rzeszowie – Andrzej Szymanek oraz  Związek Strzelecki „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Patronat honorowy sprawowali: Podsekretarz Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej – Wojciech Fałkowski, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Jan Józef Kasprzyk, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej – ks. Bp Jan Wątroba, Wojewoda Podkarpacki – Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl, Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc, Starosta Rzeszowski – Józef Jodłowski, Prezes Stowarzyszenia Honorowych Podhalańczyków 21 BSP – Fryderyk Czekaj, Prezes Zarządu Okręgu Rzeszów ŚZŻAK – Aleksander Szymański, Przewodniczący Podkarpackiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – Stanisław Micał.

Obchody upamiętnienia płk Lisa-Kuli, najdzielniejszego żołnierza Rzeczpospolitej, adiutanta Marszałka Józefa Piłsudskiego, 23-letniego i najmłodszego  pułkownika Wojska Polskiego,  połączone były z uroczystym złożeniem przyrzeczenia Orląt i młodzieży strzeleckiej. W uroczystościach wzięli udział Orlęta z Niepublicznej Niepłatnej Szkoły Podstawowej w Żelazówce  oraz Strzelcy z JS2083 im. gen. Mariana Kukiela z Dąbrowy Tarnowskiej.

Wczesnym rankiem autokarem Ministerstwa Obrony Narodowej i busem  z Urzędu Miasta Dąbrowa Tarnowska Orlęta i Strzelcy z Panią Magdaleną Woynarowską -Piasecką dyrektor szkoły, oraz z opiekunami chor. Romanem Głowackim oraz Marzeną Kądzielawa wyruszyli do Rzeszowa.

Podczas uroczystej Mszy Św. koncelebrowanej pod przewodnictwem JE ks. Bp Jana Wątroby – Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej, złożyło uroczyste ślubowanie ponad 200 Orląt  : ZS ze SP w Tyczynie, SP nr 14 w Rzeszowie, SP sióstr Pijarek w Rzeszowie, SP w Kamionce, Niepubliczna Niepłatna Szkoła Podstawowa w Żelazówce, Parafia Wólka Podleśna.  Z wielkim wzruszeniem 9-tka Orląt z Żelazówki w asyście pani dyrektor złożyła przyrzeczenie.

Pan Minister Józef Kasprzyk czytał pytania z „Katechizmu polskiego dziecka”, a Orlęta donośnie odpowiadały:

 

- Kto ty jesteś?

-Polak mały

- Jaki znak twój?

- Orzeł biały

- Gdzie ty mieszkach?

- Między swemi

- W jakim kraju?

- W polskiej ziemi

- Czym ta ziemia?

- Mą ojczyzną

- Czym zdobyta?

- Krwią i blizną

- Czy ja kochasz?

- Kocham szczerze

- A w co wierzysz?

- W Polskę wierzę

- Czym ty dla niej?

- Wdzięczne dziecię

- Coś jej winien?

- Oddać życie.

 

Również Pan Minister Kasprzyk przeczytał rotę Przyrzeczenia, którą powtarzały Orlęta kończąc zawołaniem Tak nam dopomóż Bóg.

Po Mszy Św. uroczystości odbywały się przed pomnikiem płk Lisa-Kuli, gdzie wartę honorową oprócz kompanii reprezentacyjnej 21. Brygady Strzelców Podhalańskich,  Strzelców z JS2021 z Rzeszowa pełniły Orlęta z Żelazówki.

W tej części uroczystości blisko 400 Strzelców Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego z pośród 44 jednostek z całego kraju złożyło swoje przyrzeczenie. Wśród składających ślubowanie było 12 Strzelców z JS2083 im. gen. Mariana Kukiela z Dąbrowy Tarnowskiej.  W uroczystościach uczestniczyli posłowie, senatorowie, władze państwowe, samorządowe  i kombatanci.

List do żołnierzy Strzelców i Orląt Premier Beaty Szydło odczytał wojewoda podkarpacki. W imieniu Ministerstwa obrony Narodowej przemawiał Dyrektor Biura do Spraw Proobronnych – Waldemar Zubek. Podkreślił on znaczenie Strzelców i Orląt w wychowaniu patriotycznym, obronnym i role  w tworzonych brygadach obrony terytorialnej.

Zgodnie z ceremoniałem wojskowym odbył się apel pamięci zakończony salwą honorową , po czym delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem Pułkownika.

Oficjalne uroczystości zakończyły się defiladą żołnierzy i strzelców, w której uczestniczyło kilkadziesiąt pododdziałów  blisko 800 osób min. Strzelcy Polacy ze Lwowa i Irlandii.

Po części oficjalnej odbył się pokaz musztry paradnej Strzelców z JS2021 z Rzeszowa oraz sprawności wojskowych  z użyciem wozów bojowych.

Orlęta z Żelazówki spotkały się z Brygadierem – płk Józefem Wodzińskim, z którym wykonali sobie pamiątkowe zdjęcie i otrzymali symboliczne wojskowe „krówki”. Dowódca Orląt Dominik Sołtys oraz Orlę Magdalena Pikul udzielili wywiadu na zaproszenie TV Trwam, który będzie można obejrzeć w najbliższym czasie. Po tych wyjątkowych przeżyciach ugoszczeni zostali wojskowa grochówką  oraz pączkami i drożdżówkami. Orlęta po raz pierwszy uczestniczyły w tak doniosłych uroczystościach, które przeżywały z wielkim wzruszeniem i zapewne zapadną im głęboko w pamięci. Podkreślić należy wzorową postawę naszych Orląt.

Swoją obecnością zaszczycił nas Pan Prezes Zakładów Mechanicznych w Tarnowie – Henryk Łabędź oraz duchowo wspierali nas Poseł na Sejm RP – Wiesław Krajewski, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej – Krzysztof Kaczmarski

Dyrekcja szkoły dziękuje Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej – Krzysztofowi Kaczmarskiemu , za udostępnienie busa, oraz nauczycielom pani Marzenie Kądzielawa, panu chor. Romanowi Głowackiemu i rodzicom pani Elżbiecie Sołtys, pani Ewie Węgrzyn  za opiekę nad 15 osobową Drużyną Orląt z Żelazówki.  

20.03.2017r. - WIZYTA DOWÓDCY JEDNOSTKI STRZELECKIEJ JS 2092 W TARNOWIE

Uczniowie oraz Drużyna Orląt ze szkoły w Żelazówce spotkali się z niezwykłym gościem. Odwiedził nas Tomasz Kawa, który pełni funkcję dowódcy jednostki strzeleckiej 2092 Żołnierzy Niezłomnych Ziemi Tarnowskiej w Tarnowie. Przeprowadził on zajęcia i ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy i obrony cywilnej . Zaprezentował sprzęt ratowniczy oraz sprzęt wojskowy m.in. kamizelkę kuloodporna, kompas. Uczniowie dowiedzieli się również na czym polega i do czego służy kamuflaż. Pan Dowódca skupił się głównie na ratownictwie medycznym w wojsku. Wyjaśnił uczniom z jakimi zagrożeniami spotykają się żołnierze na polu bitwy i w jaki sposób udziela się im pomocy.

15.04.2017 - DRUŻYNA ORLĄT PRZY GROBIE PAŃSKIM

Drużyna Orląt z Niepublicznej Niepłatnej Szkoły Podstawowej w Żelazówce po raz pierwszy dołączyła do strażaków z OSP w Żelazówce i pełniła wartę przy Grobie Pańskim w Wielką Sobotę  w kościele pw. Św. Wincentego a Paulo.

https://szkolazelazowka.edupage.org/album/?#gallery/1062

3.05.2017 - 226. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA - ORLĘTA W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

Dnia 3 maja 2017r.  Drużyna Orląt z Żelazówki wraz z opiekunem i dyrekcją szkoły uczestniczyła w obchodach 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie Tarnowskiej.

6.06.2017 - Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej im. St. Sierż. Ignacego Łazarza PS „LOT” w Podlipiu

Uczniowie NNSP w Żelazówce dnia 6.06.2017 roku brali udział w IV Powiatowym Konkursie Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej im. St. Sierż. Ignacego Łazarza PS „LOT” w Gimnazjum w Podlipiu gmina Bolesław. Naszą szkołę reprezentował zespół składający się z uczniów klasy VI i jednocześnie z Drużyny Orląt: Julia Moździerz, Martyna Kiełb, Karolina Moździerz i Magdalena Pikul.

Zaprezentowaliśmy w konkursie patriotyczną pieśń bojową dzieci Orląt z Powstania Warszawskiego pt. „Warszawskie dzieci”.

Nasi uczniowie wzbudzili zainteresowanie nie tylko pięknym śpiewem, ale również umundurowaniem orlęcym i uzbrojeniem. Uczniów przygotowywali: p. Maria Węc i p. Roman Głowacki.

Gratulujemy godnej, patriotycznej postawy uczniów naszej szkoły.

   

 

14.06.2017 - Drużyna Orląt w Krakowie

 

W dniu 14 czerwca 2017 roku Drużyna Orląt ze szkoły w Żelazówce i Strzelcy z Dąbrowy Tarnowskiej, na zaproszenie dowództwa, uczestniczyli w obchodach święta jednostki 5 Batalionu Dowodzenia im. gen. broni Stanisław Hallera w Krakowie – Rząsce. Nasz wyjazd do elitarnej jednostki wojskowej mógł dojść do skutku, dzięki życzliwości Pana Krzysztofa Kaczmarskiego Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, który zapewnił nam transport do Krakowa. Po przybyciu do jednostki życzliwą opieką otoczył Orlęta i Strzelców st. chor. Sztabowy Adam Buchaniec, rodzic naszego ucznia.

Uczestniczyliśmy wraz z przedstawicielami rządu, generałami, oficerami i żołnierzami w bogatym programie uroczystości:

 • Nabożeństwie Mszy św.
 • Święcie 5 Batalionu Dowodzenia
 • Przemówieniach dowódców i gości
 • Odznaczeniach oficerów i żołnierzy
 • Defiladzie pododdziałów i wozów bojowych
 • Pokazie musztry paradnej
 • Pokazach walk.

Zapoznaliśmy się ze sprzętem wojskowym będącym na wyposażeniu 5 Batalionu Dowodzenia, m.in.: wozy łączności, salonki dowódców, karabiny maszynowe, radiostacje. Mieliśmy okazję poznać piękną biografię patrona jednostki gen. broni Stanisława Hallera, zamordowanego przez sowietów w Starobielsku, kolegi patrona Jednostki Strzeleckiej w Dąbrowie Tarnowskiej gen. Mariana Kukiela. Na zakończenie Orlęta wraz z uczestnikami uroczystości zostali zaproszeni na wojskową grochówkę. Wyprawa Orląt i Strzelców do Krakowa była pouczającym doświadczeniem. Opiekę na grupa sprawowali: p. Małgorzata Buchaniec oraz nauczyciel: p. Roman Głowacki

18.06.2017 - ORLĘTA SZLAKIEM MĘCZEŃSTWA BŁ. KAROLINY KÓZKI 

W 30 - lecie beatyfikacji Bł. Karoliny Kózka 18 czerwca 20117 roku Drużyna Orląt z NNSP w Żelazówce uczestniczyła w jubileuszowej Drodze Krzyżowej w Wał Rudzie. Podążaliśmy szlakiem jej męczeństwa z domu rodzinnego wałrudzkim lesie wraz z kilkutysięczną rzeszą pielgrzymów pod przewodnictwem ks. Biskupa ordynariusza Diecezji Tarnowskiej Andrzeja Jeża.

Drużyna Orląt złożyła hołd Bł. Karolinie za jej niezłomną postawę wierności bożym prawdom. Czternastoletnia Karolina Kózka zginęła podczas I wojny światowej, z rąk rosyjskiego żołnierza, 18 listopada 1914 roku po heroicznej walce w obronie godności  i czystości. Wykazała się niezwykłym męstwem, siłą wiary i zawierzenia Bogu. Jej postawa stała się wzorem, jak służyć Bogu i Ojczyźnie. Kult tej niezłomnej dziewczyny rozszerzył się, dlatego zapewne stała się dla orląt lwowskich w 1918r.  przykładem jak walczyć według zasad Bóg – Honor – Ojczyzna.    

Bł. Karolina i orlęta lwowskie walczyły niezłomnie o najwyższe ideały, za które oddały życie w imię Boga, Ojczyzny i własnego honoru. Drużyna Orląt ze szkoły w Żelazówce  dostąpiła zaszczytu niesienia podczas drogi krzyżowej relikwii Bł. Karoliny i feretronu z jej wizerunkiem. W miejscu jej męczeńskiej śmierci zaciągnęliśmy wartę honorową i złożyliśmy hołd pamięci.

Nasz udział spotkał się z życzliwym przyjęciem przez pielgrzymów. Wielu nam gratulowało postawy i interesowało się skąd pochodzimy. Na zaproszenie kustosza sanktuarium w Zabawie ks. Zbigniewa Szostaka prezentacji Drużyny Orląt z Żelazówki dokonał nauczyciel Roman Głowacki. W uroczystościach wzięli udział uczniowie: Dominik Sołtys – dowódca drużyny, Martyna Kiełb, Klaudia Słowik, Magdalena Pikul, Julia Moździerz, Gabrysia Pikul, Wiktoria Rokocz, Konrad Czyżowicz, Szymon Węgrzyn, Kamil Walczak, Kamil Kiwior, Kacper Ujek, Karol Buchaniec. Opieką nad Orlętami sprawowali Pani Elżbieta Sołtys i nauczyciel Roman Głowacki.   

19.06.2017Orlęta przy pomniku w Brniku

1.09.2017r. - Orlęta z Żelazówki pamiętają o ofiarach II wojny światowej

1 września 2017 roku w 78 rocznicę wybuchu II wojny światowej społeczeństwo miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska złożyło na uroczystym apelu hołd poległym obrońcom Ojczyzny. Władze miasta Dąbrowa Tarnowska reprezentował burmistrz Krzysztof Kaczmarski, powiatu Tadeusz Kwiatkowski, Sejmu  Rzeczypospolitej Polskiej Wiesław Krajewski oraz przedstawiciele instytucji, policji i szkół.

Wartę honorową pełnili Strzelcy z JS 2083 im. Gen. Mariana Kukiela z Dąbrowy Tarnowskiej oraz Drużyna Orląt z Niepublicznej Niepłatnej Szkoły  Podstawowej z Niepublicznym Niepłatnym Oddziałem Przedszkolnym w Żelazówce.

Wartę honorową z bronią przed pomnikiem zaciągnęli Orlęta Kamil Walczak i Szymon Węgrzyn. Wieniec kwiatów składała delegacja Orląt: Wiktoria Rokocz, Krystian Pieprz, Dawid Bodziony z opiekunem chor. ZS Romanem  Głowackim .

Drużyną Orląt dowodził Dominik Sołtys, a w jej skład oprócz wymienionych weszli: Martyna Kiełb, Julia Moździerz, Magdalena Pikul, Nikola Bartosz, Gabriela Pikul, Konrad Czyżowicz i Kamil Kiwior.

Drużyna Orląt z NNSP w Żelazówce z godnością dała świadectwo pamięci tragicznych losów ojczyzny w dniu wybuchu II wojny światowej.

Dyrekcja szkoły serdecznie dziękuje rodzicom za dowiezienie dzieci na uroczystości.

7.09.2017r. - ORLĘTA I STRZELCY NA XXV MIĘDZYNARODOWYM SALONIE PRZEMYSŁU OBRONNEGO W KIELCACH

 Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2083 im. gen. Mariana Kukiela w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Orlęta z Niepublicznej Niepłatnej Szkoły Podstawowej w Żelazówce dnia 7 września 2017r. uczestniczyli w XXV Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Do  uczestnictwa w tej międzynarodowej imprezie  Strzelców i Orląt przyczynił się  Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, który pomógł w zabezpieczeniu wyjazdu na targi. W tegorocznych jubileuszowych targach MSPO uczestniczyło ponad 650 wystawców  przemysłu zbrojeniowego z całego świata od Europy przez Koreę Południową, Japonię po Stany Zjednoczone. W tej szkoleniowej wyprawie  uczestniczyli dowódcy strzelca dąbrowskiego chor. Robert Wężowicz,  jego zastępca sierż. Krzysztof Stalmach, dowódca Orląt chor. Roman Głowacki, 16 Strzelców i Orlęta z Żelazówki: Nikola Bartosz, Gabriela Pikul, Dominik Sołtys i Kamil Kiwior.

    Zwiedziliśmy prawie wszystkie pawilony, szczególną uwagę zwracając na najnowsze osiągnięcia techniki wojskowej. Dominik Sołtys, jak przestało na dowódcę Drużyny Orląt,   przedstawiał  orlęta zainteresowanym wojskowym i producentom uzbrojenia. Miał przy tym doskonałą okazję popisania się znajomością języka angielskiego. Często nasi rozmówcy, wyrażając zainteresowanie, porównywali organizację orląt do amerykańskich kadetów lub europejskich skautów. Amerykańscy żołnierze           i ich dowódca z radością przyjęli zaproszenie do wspólnego zdjęcia z naszą młodzieżą. Szczególnie miłe przyjęcie spotkało strzelców i orlęta podczas zwiedzania salonu Zakładów Mechanicznych w Tarnowie. Po serdecznym przywitaniu z prezesem Henrykiem Łabędziem  dostąpiliśmy zaszczytu oprowadzenia nas  po pawilonie przez samego prezesa tarnowskiej firmy. Mogliśmy zobaczyć tam cały asortyment najnowocześniejszych karabinów maszynowych i wyborowych, min. BOR 7.62 Mm, AlEX 8.6mm, TOR 12.7mm, UKAM -2000P. Przy stanowisku  broni snajperskiej najnowsze  karabiny przedstawił nam młody konstruktor. Karabiny wyborowe: ALEX, BOR i wielokalibrowy TOR  nie ustępują podobnym na świecie, jak również karabin maszynowy UKM- 2000P. Broń strzelecka z ZM SA w Tarnowie  znajduje się w podstawowym uzbrojeniu Wojsk Operacyjnych, Specjalnych oraz Wojsk Obrony Terytorialnej.  Może stać się kluczową dla obrony terytorialnej, która  walczyć będzie na pierwszej linii obrony w przypadku konfliktu zbrojnego.

    Następnie prezes tarnowskich Zakładów Mechanicznych przedstawił nam wiele modeli broni wsparcia ogniowego, takich jak: RGP-40, M-81, LM-60D, LM-60K, ZSMU A3, ZSMU A5. Wymieniony sprzęt bojowy charakteryzuje się światową konstrukcją,     a moździerz UM-60DK potwierdził swoją wartość w warunkach wojennych w Afganistanie i w Iraku. Te nowej generacji lekkie moździerze dalekosiężne i komandoskie wykorzystywane są już dziś w Wojskach Lądowych i będą produkowane dla plutonów wsparcia w Wojskach Obrony Terytorialnej. Moździerze produkowane w tarnowskich zakładach dla pododdziałów zmechanizowanych, piechoty górskiej, powietrznodesantowych i specjalnych wykazują się wyjątkową wytrzymałością. Ich bezkonkurencyjność polega na zdolności nieprzerwanego zmasowanego ostrzału i szybkości celowania.

   Kolejnym działem wystawy prezentowanym przez tarnowskiego potentata zbrojeniowego były systemy przeciwlotnicze.                   Z zainteresowaniem obejrzeliśmy działa przeciwlotnicze: ZUR-23-2 AFRICA, ZUR-23-2KG, ZU-23-2MR. Na zewnątrz salonów wystawienniczych zaprezentowano systemy kontenerowe produkowane w Tarnowie. Atrakcją była strzelnica kontenerowa, do której ustawiały się długie kolejki amatorów sprawdzenia umiejętności strzeleckich. Trzeba przyznać, że prezentacja Zakładów Mechanicznych w Tarnowie była jedną z najokazalszych i cieszyła się dużym zainteresowaniem. Szczególną uwagę podczas zwiedzania, ze względu na ograniczenie czasowe, poświęciliśmy produktom z Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Mogliśmy zapoznać się z takimi osiągnięciami jak: czołg PT-91 TWARDY, moździerze samobieżne, hałbice KRAB, KRYL,RAK, ROSOMAK  najnowszy wóz bojowy BORSUK, BWP 1, a także wojskowe Stary i Jelcze oraz polski system informacyjny JAŚMIN drony i inne. Orlęta Dominik Sołtys oraz Kamil Kiwior dzięki życzliwości amerykańskich żołnierzy mogli zasiąść za sterami najpopularniejszego wielozadaniowego śmigłowca BLACK HAWK. Ten wiropłat wojskowy produkowany w 85 wersjach przez firmę Sikorsky, m.in. w Mielcu wykorzystywany jest w 36 państwach. Służy on nie tylko na polu walki do zadań taktycznych, a także do zaopatrywania        i dowozu uzupełnień, do ewakuacji oraz rozpoznawania i wsparcia dowodzenia.

    Na stoisku Wyższej Szkoły Oficerskiej Lotnictwa w Dęblinie mogliśmy porozmawiać o Szkole Orląt, a Kamil Kiwior dokonał posadowienia maszyny samolotu na symulatorze pokładowym. Wśród wielu prezentowanych osiągnięć techniki wojskowej dotknęliśmy rakiety amerykańskiej PATRIOT, której wartość jednostkową wycenia się na minimum pięć milionów dolarów. Należy podkreślić miłe przyjęcie ze strony organizatorów MON, ciekawe wykłady, możliwość wymiany poglądów i otrzymane pamiątki. Była to pouczająca lekcja wychowania obywatelskiego i historii.

9.11.2017r. -  AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Dnia 9 listopada 2017 r. w Niepublicznej Niepłatnej Szkole Podstawowej z Niepublicznym Niepłatnym Oddziałem Przedszkolnym w Żelazówce odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości na pamiątkę 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Akademia przede wszystkim miała  przypomnieć tamte ciężkie czasy, ale także wzbudzić w nas refleksje. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników. Uczniowie klasy VI i VI I recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły  zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. To Święto sprawia, że w zabieganym życiu stajemy na chwilkę i wspominamy naszych dziadków i pradziadków walczących o wolność. Składamy kwiaty pod pomnikami tych, którzy poświęcili dla nas życie. Dzień ten dla wielu jest lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc corocznie  w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

11.11.2017r. - DRUŻYNA ORLĄT NA UROCZYSTOŚCIACH PATRIOTYCZNYCH 99-ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGOŚCI

Orlęta z Drużyny Orląt z Niepublicznej Niepłatnej Szkoły Podstawowej w Żelazówce, na zaproszenie Burmistrza Miasta i Starosty, uczestniczyli w powiatowych uroczystościach 99 Rocznicy Odzyskania  Niepodległości w dniu 11 listopada 2017r. w Dąbrowie Tarnowskiej. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. Wszystkich  Świętych w Dąbrowie Tarnowskiej. Tutaj należy podkreślić wartość słów jakie młodzież usłyszała w czasie homilii o miłości do ojczyzny i ofiarnej walce pokoleń Polaków o niepodległość. Można powiedzieć, że już w kościele zaczęła się niezwykła lekcja historii.

Następnie uczestnicy uroczystości przeszli w patriotycznym pochodzie ulicami miasta pod Pomnik Poległych w Parku Miejskim. Powitania dokonał Starosta Dąbrowski, a przemówienie okolicznościowe o wymowie historyczno - patriotycznej wygłosił Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej. Orlęta Dawid Bodziony i Kacper Ujek zaciągnęli honorową wartę z bronią przed Pomnikiem Poległych. Szczególnie utkwiło nam przemówienie Posła Wiesława Krajewskiego, który przypomniał słowa prezydenta USA Donalda Trampa, podkreślające patriotyzm Polaków w dążeniu do obrony polskości i walki o wolną Ojczyznę.

Drużyna Orląt w składzie dowódca Dominik Sołtys, Magdalena Pikul i Martyna Kiełb oraz Pani Dyrektor szkoły i opiekun drużyny złożyli wieniec, oddając hołd poległym w walce o Polskę. Udział w tej uroczystości jest świadectwem, że w naszej szkole kładzie się nacisk na wychowanie do wartości w duchu patriotycznym.

Opiekę nad Orlętami sprawowali Pani Dyrektor Magdalena Wojnarowska-Piasecka i opiekun drużyny Roman Głowacki, którzy serdecznie dziękują Rodzicom za włączenie się do tej uroczystości i pomoc w sprawowaniu opieki.

23.11.2017r. - Szkolny Konkurs „Historia Orląt”

Już po raz drugi w Niepublicznej Niepłatnej Szkole Podstawowej w Żelazówce zorganizowano Szkolny Konkurs Wiedzy o Historii Orląt 1918 – 2017. Konkurs odbył w roku poprzedzającym 100-lecie odzyskania  przez Polskę Niepodległości i walki Orląt.

W konkursie uczestniczyło 15 Orląt z Drużyny Orlęcej ze szkoły w Żelazówce.

Najlepsze wyniki uzyskali:

I miejsce –   Orlę Gabriela Pikul,

II miejsce – Starsze Orlę Dawid Bodziony,

III miejsce – Starsze Orlę Dominik Sołtys,

IV miejsce – Orlę (rekrut) Jakub Porada

Nagrody i dyplomy zwycięzcom wręczyła Pani Dyrektor Magdalena Wojnarowska – Piasecka, gratulując postawy i zaangażowania.

            W wychowaniu Orlęcym istotną rolę odgrywa miłość do ojczyzny w myśl prawa Orląt – Kocham Polskę i pragnę służyć jej wszystkimi siłami. Aby być świadomym patriotą trzeba poznać dzieje swojej Ojczyzny:

 

„ O Panie Boże Ojcze nasz,

                                                                        W opiece swej nas miej,

           Orlęcych serc Ty drgania znasz,

Wysłuchać zawsze chciej!

Wszak Ciebie i Ojczyznę,

                                                                        miłując chcemy żyć.

    Orlęcym prawom życia dnia

                                                                       Wiernymi zawsze być”.

 

Drużyna Orląt oraz cała społeczność  z Żelazówki po raz drugi wspiera akcję 

 " Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach"

Po raz drugi  nasza szkoła w ramach czwartej edycji akcji " Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach" zorganizowała zbiórkę darów rzeczowych (żywność, chemię gospodarstwa domowego, przybory szkolne oraz zabawki). Orlęta z drużyny Orląt oraz uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy Niepublicznej Niepłatnej Szkoły Podstawowej z Niepublicznym Niepłatnym Oddziałem Przedszkolnym w Żelazówce zaangażowali się w zbiórkę darów dla Rodaków na dawnych naszych kresach wschodnich.

Zgromadzone dary trafią do polskiej społeczności na Kresach w charakterze paczek. Celem akcji jest pomoc materialna mieszkającym tam Rodakom, którzy często doświadczają biedy. Biorąc pod uwagę autentyczne ubóstwo w jakim często przychodzi żyć Polakom będącym tam obywatelami, to jest duża pomoc materialna. Symboliczne paczki mają być znakiem pamięci, tym bardziej, że wręczone zostaną w tak ważnym dla Polaków świątecznym czasie.

Orlęta pod okiem pana Romana Głowackiego z coraz większą pasją odkrywają polskie ślady na Kresach. Pozostało tam przecież ogromne narodowe dziedzictwo, które wymaga naszej pomocy i opieki.

Orlęta pamiętają, że we Lwowie narodziła się patriotyczna idea walki młodych Polaków w obronie miasta. Tam też powstały pierwsze drużyny Orląt i Strzelców. Orlęta na zakup produktów na paczki mieli poświęcić przynajmniej kwotę swojego miesięcznego kieszonkowego.  Na trudną sytuację materialną naszych rodaków na wschodzie żywo odpowiedziała cała społeczność szkoły.

Wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w niesienie tej pomocy, mają prawo czuć się dumni z jej efektu. Dzięki wielu ludziom dobrej woli i gorącego serca, wszystko udało się zapiąć na przysłowiowy ostatni guzik i zebraliśmy mnóstwo darów.

Chcielibyśmy podziękować serdecznie wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyłożyli swą rękę do tej akcji.

Pamiętajmy o Polakach na Kresach, pomagajmy naszym bohaterom. Ważne jest to, aby o tych wszystkich naszych Rodakach poza granicami pamiętać i wspomóc ich w takiej symbolicznej świątecznej chwili.

Drużyna Orląt wsparła po raz drugi akcję „Szlachetna paczka”

Po raz drugi  nasza szkoła w ramach akcji " Szlachetna paczka" zorganizowała zbiórkę darów rzeczowych (żywność, chemię gospodarstwa domowego, przybory szkolne oraz zabawki). Orlęta z drużyny Orląt oraz uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy Niepublicznej Niepłatnej Szkoły Podstawowej z Niepublicznym Niepłatnym Oddziałem Przedszkolnym w Żelazówce ochoczo włączyli się w zbiórkę darów dla potrzebujących rodzin.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyłożyli swą rękę do tej akcji.

W dniu 8.12.2017 roku wszystkie dary rzeczowe zostały spakowane i dostarczone do siedziby wolontariatu w Szczucinie, a stamtąd trafią do osób potrzebujących.

7.03.2018 r. -  Przyrzeczenie Orląt na uroczystościach w Rzeszowie

Już po raz kolejny Orlęta z naszej szkoły uczestniczyły w wysokiej rangi uroczystościach, związanych z 99 rocznicą śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli w Roku Jubileuszu 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystości miały miejsce w dniu 7 marca 2018 roku w Rzeszowie. Tradycyjnie na uroczystości udaliśmy się autokarem Ministerstwa Obrony Narodowej i busem Urzędu Miasta Dąbrowa Tarnowska, wspólnie ze Strzelcami  Jednostek Strzeleckich z Dąbrowy Tarnowskiej, Brzeska i Tarnowa. Podczas obchodów upamiętnienia płk. Lisa-Kuli, najdzielniejszego żołnierza Rzeczpospolitej, adiutanta Marszałka Józefa Piłsudskiego, 23-letniego i najmłodszego  pułkownika Wojska Polskiego oraz Strzelca Orlęta i młodzież strzelecka złożyły przysięgę. Wśród blisko dwustuosobowej grupy Orląt z całej Polski przysięgę podczas mszy św. sprawowanej przez ks. Biskupa Diecezji Rzeszowskiej złożyli Orlęta z Żelazówki: Gabriela Pikul, Kamil Kiwior, Krystian Pieprz i Kacper Ujek. Rotę przysięgi oraz Katechizm polskiego dziecka Orlęta ślubowały za słowami ministra Jana Józefa Kasprzyka Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Orlęta wypowiadając słowa „Tak nam dopomóż Bóg” zakończyły przyrzeczenie.

Po mszy świętej nastąpił przemarsz Orląt i kilkudziesięciu Jednostek Strzeleckich oraz pocztów sztandarowych pod Pomnik płk. Leopolda Lisa-Kuli. Zgodnie z ceremoniałem wojskowym, złożono meldunki, wciągnięto flagę na maszt i odśpiewano hymn narodowy przy akompaniamencie orkiestry reprezentacyjnej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. W tej części uroczystości 450 Strzelców Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego spośród 44 jednostek z całego kraju złożyło swoje przyrzeczenie. Wśród składających ślubowanie byli Strzelcy z JS 2083 im. gen. Mariana Kukiela z Dąbrowy Tarnowskiej. 

Po przyrzeczeniu nastąpiło wręczenie medali „Pro Patria” za zasługi dla niepodległości przez Ministra Jana Józefa Kasprzyka – Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wśród sześciu uhonorowanych tym medalem znalazł się nauczyciel szkoły w Żelazówce - opiekun Drużyny Orląt Roman Głowacki. Po przemówieniu Ministra Kasprzyka odczytano listy od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i Premier Beaty Szydło.

W uroczystościach uczestniczyli posłowie, senatorowie, władze państwowe, samorządowe i kombatanci. W imieniu Ministerstwa Obrony Narodowej przemawiał Dyrektor Biura do Spraw Proobronnych – Waldemar Zubek. Podkreślił on znaczenie Strzelców i Orląt w wychowaniu młodego pokolenia, szczególnie w duchu patriotycznym, które wpisuje się w 100-lecie odzyskania niepodległości.

Zgodnie z ceremoniałem wojskowym odbył się apel pamięci zakończony salwą honorową, po czym delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem Pułkownika, gdzie wartę oprócz żołnierzy i Strzelców zaciągnęli Orlęta z Żelazówki: Szymon Węgrzyn i Krystian Pieprz.

Oficjalne uroczystości zakończyły się defiladą żołnierzy i strzelców, w której uczestniczyło kilkadziesiąt pododdziałów blisko 1000 osób. Naszym Orlętom szczególnie zaimponowały pokazy musztry paradnej oraz pokaz walki taktycznej z udziałem wozów bojowych. Należy dodać, że Orlęta z Żelazówki: Dominik Sołtys i Szymon Węgrzyn dostąpili zaszczytu asysty w ceremonii mszy św., natomiast Krystian Pieprz i Gabriela Pikul udzielili wywiadu Telewizji Rzeszów. Po tych wyjątkowych przeżyciach Orlęta i Strzelcy zostali ugoszczeni tradycyjną wojskową grochówką  oraz pączkami i drożdżówkami.

Orlęta godnie reprezentowały szkołę, zachowały wzorową postawę, wynosząc z tej doniosłej uroczystości wiele wartościowych doświadczeń. Dyrektor szkoły Pani Magdalena Wojnarowska-Piasecka serdecznie dziękuje Panu Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej – Panu Krzysztofowi Kaczmarskiemu, za udostępnienie busa, dzięki czemu cała drużyna Orląt mogła wyjechać na uroczystości. Opiekę nad uczniami sprawowali opiekun drużyny Roman Głowacki oraz nauczyciel i wychowawca klasy IV Lidia Głowacka. Składamy serdeczne podziękowanie pani Dyrektor za zaangażowanie w organizację wyjazdu oraz rodzicom za przygotowanie dzieci do tej uroczystości.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelazówce
  Żelazówka 1A i 1B
  33-200 Dąbrowa Tarnowska

  Dyrektor Szkoły: mgr Magdalena Woynarowska-Piasecka
 • Tel/FAX: 14 655-92-37
  Tel kom. do dyrektora: 502933202

Galeria zdjęć